Kontakt

JAMdogs
Andromeda Matz
Björnstorp
Kläggeröd 444
275 64  Blentarp

Mobil +46 705 25 61 09
Mejl: info@jamdogs.se

Kursplatser

Jag håller kurser både hemma på min gård utanför Veberöd och i Hundens Hus lokaler i Dalby. Så här hittar du till kursplatserna:

Till gården i Kläggeröd​

Om du kommer norrifrån:
Enklast är att köra till Veberöd och ta av mot Skurup på väg 102. När man passerat gränsen till Skurups kommun kommer strax skylten ”Everlöv 7” till vänster. C:a 1 km in på den vägen kommer ni se skylten ”JAMdogs” som sitter i stängslet till en av våra hagar på höger sida.

Om du kommer söderifrån:
Kör till Skurup och ta av mot Veberöd på väg 102. Efter c:a 11 km, när du är högst upp på Romeleåsen, kommer skylten ”Everlöv 7” till höger. C:a 1 km in på den vägen kommer ni se skylten ”JAMdogs” som sitter i stängslet till en av våra hagar på vänster sida.

Till Hundens Hus i Dalby

Adressen är:
Norreskogsvägen 22
247 51 Dalby

I Dalby kör du mot Södra Sandby och just där man kör ut från Dalby kör du vänster in på Norreskogsvägen mot Dalby Plantskola. När du kommer till Plantskolan kör du höger in genom grindarna vid skylten mot Dalby plantskola (det går inte att komma till lokalen utanför avtalade tider, då grinden är låst). På området håller du till vänster där vägen delar sig. I det gula huset finns Hundens Hus lokal.