Integritetspolicy (GDPR)

Vår webbplatsadress är: https://www.jamdogs.se.

Från den 25 maj 2018 gäller GDPR, en ny dataskyddsförordning som stärker kunders rättigheter och skärper företagares skyldigheter. I korthet innebär det att du har rätt att:

 • Få en kopia av de personuppgifter om dig som sparats
 • Rätta eller radera dina personuppgifter
 • Invända mot och begränsa behandlingen av dina personuppgifter
 • JAMdogs samlar in dina personuppgifter när du anmäler dig till kurs eller föreläsning eller bokar en privatlektion. Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en individ. Personuppgifterna samlas in när du blir kund genom att du bokar kurser/föreläsningar eller en privatlektion.

Uppgifter som vi lagrar:

 • Ditt namn
 • Adress
 • Mejladress

Nödvändig information om din hund så som ras, ålder och annan viktig information. Vi samlar inte in mer information än nödvändigt. Dina uppgifter används enbart i det syfte de är insamlade för. Uppgifterna delas inte med någon annan utan ditt medgivande.  Bilder och videos som skapas under på kurser eller föreläsningar och andra event sparas för att kunna användas i marknadsföring och/eller i utbildningssyfte. Vill du inte att något av ovanstående material lagras ber jag dig att berätta det för mig så snart som möjligt. Bilder som används på sociala medier redigeras/beskärs så att inte någon ska bli igenkänd om inte du och jag har kommit överens om något annat.

Insamlad information används för att:

 • Du ska kunna delta i kurser, föreläsningar och privatträningar
 • Skicka ut kursmaterial, kvitton och fakturor
 • Hålla en god kontakt
 • Hantera din bokade kurs, privatlektion eller föreläsning
 • Informationen sparas så länge du är kund hos JAMdogs
 • Uppgifter som behövs för vår bokföring sparas enligt lag i sju år.
 • För att inte behandla uppgifter i onödan och utan anledning raderar vi regelbundet din information.
 • JAMdogs ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt.

Dina rättigheter

 • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi har om dig och kan be om en kopia av dessa.
 • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade.
 • Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter. Även om du ber oss radera dina personuppgifter kan vi ibland behöva spara vissa personuppgifter, t.ex. när lagen så kräver eller för att det kunna försvara eller göra gällande våra rättsliga intressen.
 • Du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, exempelvis i väntan på att felaktiga uppgifter kontrolleras och eventuellt korrigeras. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.
 • Du har rätt att när som helst ångra ditt samtycke för behandling som vi gör för att du godkänt den. Det är viktigt att veta att, om du ångrar ett samtycke, gäller det bara framåt och inte för behandling som redan gjorts.